Så vet du om din hund är dement
 

Meg_m_krokus_700_IMG_5805.jpg


Alla bli ju äldre – även hundar. Det är lite olika för stora och små hundar och också väldigt olika för olika individer. Det är jobbigt att bli gammal – även för hundar.

Senildemens hos hundar är praktiskt taget oundvikligt. Det är dock möjligt att göra en del för att förbättra deras livskvalitet på äldre dagar.

Hjärnan tolkar och översätter bland annat extern stimuli från andra organ. Den är kopplad till och kontrollerar alla kroppens kemiska reaktioner.

Utmattning

Ett långt liv är synonymt med många glädjefulla och glada stunder. Det resulterar dock även i fysisk, psykologisk och emotionell utmattning, inklusive kapaciteten i hjärnan. Denna regel gäller hundar såväl som människor.

Demens är namnet för alla processer som involverar minnesförlust och försämring av hjärnfunktioner. Åldrande infaller naturligt med uppkomsten av tecken på demens. Nervceller dör och hjärnan förlorar gradvis dragen som karaktäriserar ungdomen.

En hund som väger omkring 10 kilo kan börja bli gammal vid elva års ålder medan en större hund på 25–40 kilo kan bli gammal redan vid nio års ålder. Normalt sett kommer symptomen på hög ålder tidigare ju större hunden är.

Åldersproblem finns hos cirka en tredjedel av hundarna över elva år och hos bortåt 70 procent i åldern 15–16 år.

Åldrande orsak till demens
Vanligtvis är åldrande den främsta orsaken till demens men det finns även andra riskfaktorer. Bland annat obalanserat matintag, förgiftning, stroke, hjärnskada och/eller skador av olika natur.

Börjar din hund traska runt till synes helt planlöst – i synnerhet på natten kan det vara ett första tecken. Många gamla hundar tappar lokalsinnet och känner inte igen sig i tidigare bekanta miljöer.

Att stå och stirra in i väggen kan också vara ett tecken på demens. Hunden kan gå in i ett rum och ha glömt varför den gick in där.

Senildemens hos hundar yttrar sig huvudsakligen som en successiv förlust av de sensoriska förmågorna. Luktsinnet - hundens primära sinne - verkar klara sig längre.

Märks på syn och hörsel

Syn och hörsel drabbas snabbast. Senila hundar kan ha svårigheter med att lyssna på rop och kommandon från sina ägare. Normalt sett är detta inte ett problem med lydnad utan förlust av hörseln.

Samma sak kan ske med synen. Djuret uppvisar vanligtvis svårigheter med att orientera sig själv. När hunden inte ser föremålen i sin väg kan den springa in i saker eller stöta omkull dem eftersom den inte ser dem i förväg.

De kan också sluta reagera på sitt namn. Antingen hör de inte eller så har de tappat intresset för omgivningen. Dementa hundar hälsar inte heller längre lika glatt på folk som de en gång gjorde. De känner inte igen dig eller dina goda vänner – varken människor eller hundar

De glömmer inte bara vad de höll på med utan kanske också vilken dörr man går ut genom. De kan ställa sig vid en dörr men det kan vara helt fel dörr.

Sover mycket dagtid

Med demens brukar man sova mera - ofta dagtid och mindre på natten. Så även hunden. Hundens naturliga drift att upptäcka, leka och att söka människors uppmärksamhet avtar och hunden går mest omkring planlöst.

En allmän förvirring gör att de glömmer att de just varit ute och glömmer bort sig. Risken är att du får både kiss och bajs inne trots att de just varit ute. De slutar också att ge tecken på att de behöver gå ut. De kan helt enkelt.

Snart kommer djuret förlora sina fem sinnen. Reaktioner på extern stimuli såsom ljud, dofter och närvaron av andra djur försämras. Hunden kan till och med få svårt att känna av människor i sitt revir.


Svårt med tid och rum

I senare skeden börjar hunden även förlora sin kognitiva funktion. I verkligheten är detta en logisk konsekvens av försämringen av sinnena. Hunden blir oförmögen att känna igen kommandon och uppvisar svårigheter med uppfattningen av tid och rum.

Symptomen fortsätter att bli värre och allvarlig demens kan leda till följande symptom -    förändringar i temperament, aktivitet eller ångest, brist på aptit, fel med minnet, glömma bort sitt namn och personer i sin närhet, trötthet och/eller depression, kissar och bajsar lite som det faller sig, förlust av medvetande och slumpmässiga rörelser.  

Men senildemens hos hundar kan även utvecklas i det tysta och endast uppfattas i sena skeden. Av den anledningen är regelbundna besök hos veterinären viktigt för att finna eventuella problem tidigt.

Behandling kan reducera demensen

Inget kan förhindra ålder. Men det finns behandling som reducerar nervcellsförsämringen och förbättrar den kognitiva funktionen.

Högre livskvalitet vid hög ålder beror på hur hälsosamma vanor hunden har som ung.

En balanserad kost, regelbunden fysisk träning och avslappande rörelser är bra förebyggande åtgärder.

Tidig upptäckt är viktig eftersom hundars demens kan bli betydligt aggressivare än för människor med demens.

 


Mocca_345_IMG_5440.jpg

Meg_345_IMG_4825.jpg

Mocca_345_IMG_6627.jpg

Meg_345_IMG_4792.jpg

Moa_345_2004-06-25.jpg

Moa_slutet_jan_08_DSC_0155.jpg

Moa_2008-06-28_DSC_0143.jpg

Meg_Langedrag_700_IMG_4672.jpg

UA-32561866-1